Penceritaan bagaimana Islam mula berkembang di Nusantara.